Vergoeding psychologische hulp in de Basis GGZ (bGGZ)De overheid heeft bepaald dat psychologische hulp niet altijd volledig vergoed wordt.

Met ingang van 2014 zijn de wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp gewijzigd. Hieronder vindt u een overzicht van deze regels. Deze gelden voor alle psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de Basis GGZ. Wij raden u aan deze regels goed door te lezen. Dan komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan. Deze brochure geldt voor de zogenaamde b GGZ. Binnen onze praktijk bieden wij ook Specialistische GGZ aan. Hiervoor gelden andere regels. Wij zullen dit zo nodig met u bespreken.


Wanneer wordt psychologische hulp vergoed?In het basispakket wordt psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden:

Verwijzing door de huisarts

Voor een behandeling in de GGZ heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de intake start. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. Wij controleren dit tijdens het eerste gesprek.

Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts, bijv. een bedrijfsarts. Dit hangt af van uw verzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

Psychische stoornis

De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische (DSM) stoornis. Wij gaan met u na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts.


Uitgesloten stoornissen

De behandeling van sommige stoornissen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen (bijv. burn out), relatieproblematiek, sommige angststoornissen en sommige seksuele stoornissen.
Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

Uitgesloten behandelingen

Naast sommige stoornissen zijn ook sommige behandelingen uitgesloten van vergoeding. Al onze behandelingen worden vergoed. Wij werken met cognitieve gedragstherapie. Wij zijn ook beiden lid van de VGCt.Hoe wordt psychologische hulp in de bGGZ vergoed?Psychologische pakketten

De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden en aan de maximumvergoeding hiervoor.
Er zijn vier ‘pakketten’ geformuleerd van psychologische hulp:

  • psychologische hulp kort (294 min, ca. 5 consulten, maximumtarief € 453,79)

  • psychologische hulp middel (495 min, ca. 8 gesprekken, maximumtarief €773,19)

  • psychologische hulp intensief (750 min, ca. 11 gesprekken, maximumtarief € 1.212,41)

  • psychologische hulp chronisch (750 min, ca. 11 gesprekken, maximumtarief € 1.118,96).


N.B. Het genoemde aantal consulten is alleen een indicatie. Er wordt een bepaalde hoeveelheid minuten vergoed. Deze kunnen in de gesprekken gaan zitten, maar ook in andere werkzaamheden. Bijvoorbeeld: brieven, verslagen, testen, telefonisch contact, email.

Afzonderlijke gesprekken, het z.g. OnVerzekerd Produkt (OVP)

Als u psychische problemen heeft, maar niet in aanmerking komt voor verzekerde zorg, mag hulp worden aangeboden in de vorm van afzonderlijke gesprekken. Deze worden niet vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Ook voor afzonderlijke gesprekken geldt een maximumtarief van 45 minuten. Het tarief voor 2016 is € 95,- per sessie (45 minuten)

Begeleiding, coaching, counseling

Naast psychologische behandeling kunnen wij ook andere diensten aanbieden, zoals begeleiding, coaching en counseling. Wij moeten dan BTW in rekening brengen.

Hoe wordt bepaald welke hulp ik krijg?


Op basis van de aard en de ernst van de klachten bepalen wij (zoveel mogelijk in overleg) of u voor een behandeling in de Basis GGZ in aanmerking komt en welk behandelpakket past bij uw klachten.

Wij bespreken dit in het eerste of tweede contact met u. Wij geven aan welk ‘pakket’ wij u aan kunnen bieden. Als u niet in aanmerking komt voor een van de pakketten, kunt u kiezen voor een behandeling voor eigen kosten. Anders wordt u terugverwezen naar de huisarts.

Stoppen van de behandeling


Vergelijk het met een cursus die u volgt of een vakantie die u heeft geboekt. U betaalt voor wat er afgesproken is, ook als u besluit om tussentijds te stoppen of uw vakantie afbreekt. Dus ook als u eerder van uw klachten af bent en daarom stopt, moet het gehele pakket betaald worden. Dit is een regel van de overheid en niet van ons! Realiseer u dat dit effect heeft op uw eigen risico!

Afgezegde afspraken


Als de afspraak niet door kan gaan, dient u minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afzegging kan een consult in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de verzekering.

Eigen risico


Psychologische hulp valt onder het eigen risico van de zorgverzekering. Het wettelijk verplicht eigen risico is in 2014 € 360 per jaar. In 2015 is het €375. Als u een verzekering heeft afgesloten met een extra eigen risico, geldt dit hogere bedrag.
Het eigen risico betekent dat u de eerste € 360/€375 aan zorgkosten in een jaar zelf moet betalen (of meer, als u een extra eigen risico heeft). Als u dus nog geen andere zorgkosten heeft gemaakt, moet u de eerste € 360/€375 (of meer) van uw psychologische hulp zelf betalen. Het gaat hierbij om het eigen risico in het jaar dat de behandeling is gestart.

De verplichte eigen bijdrage per consult is sinds 2014 komen te vervallen.


Spelregels, rechten en plichtenWe willen u ook informeren over spelregels, rechten en plichten die gelden voor ons als psychologen en voor u als cliënt. Het is belangrijk dat u zich hiervan op de hoogte stelt. De informatie treft u aan op onze website: www.HenB.com

Werkwijze

Hier beschrijven we in grote de lijnen onze manier van werken.
www.henb.com/Psychologische-Hulp/

Bereikbaarheid

Hoe u met openbaar vervoer of auto bij onze praktijk komen komen, maar ook hoe u ons het beste kunt bereiken, zowel tijdens kantoortijden als daarbuiten.
www.henb.com/Contact-Route/

Rechten en Plichten

Hier leggen we een aantal dingen uit, zoals privacy, dossier en hoe u een klacht in kunt dienen
www.henb.com/Rechten-en-Plichten/

Aanmelden


www.henb.com/Aanmelden/

Kosten

De regelingen over vergoeding voor psychologische hulp zijn vaak ondoorzichtig. Wij proberen op onze website zo helder mogelijk te zijn. Maar aarzel niet bij vragen contact met ons op te nemen. In 2014 is een geheel nieuw stelsel ingevoerd voor de GGZ.
www.henb.com/Vergoedingen/

Betalingsvoorwaarden

Dit heeft vooral betrekking op u indien u zelf (een deel van) de behandeling moet betalen. Hier staan ook de regels over het afzeggen van afspraken. Wij declareren direct bij uw zorgverzekeraar aan het idee van de behandeling, of na een jaar. Op dat moment wordt het eigen risico met u verrekend.
www.henb.com/Betalingsvoorwaarden/
Deze tekst is tot stand gekomen op basis van de thans beschikbare informatie. De tekst is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Gegeven de gebrekkige informatievoorziening vanuit officiële instanties kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden. Uw zorgverzekeraar is de enige die u de juiste informatie kan geven.

Bron/basis van deze tekst is : © NVGzP, 2014. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

De NVGzP is de vereniging voor psychologen die wettelijk erkend zijn als gezondheidszorgpsycholoog. Dit betekent dat de psycholoog voldoet aan wettelijk vastgelegde opleidingseisen en valt onder het wettelijk tuchtrecht. Daarnaast is uw psycholoog aangesloten bij een klachtenregeling. Zo weet u zich verzekerd van kwalitatief goede en verantwoorde zorg!
© 2020 Joost Baas Mail gerust!