Deze informatie is ook bedoeld voor verwijzers.Sinds 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor de verwijzing naar de basis-ggz (b-ggz) en de specialistische ggz (s-ggz).

Wij zijn door de zorgverzekeraars verplicht u er op te attenderen wanneer de verwijsbrieven niet aan de criteria voldoen. Alleen zo kan de cliënt er zeker van zijn dat de zorg wordt vergoed door de verzekeraar.

Wie mogen verwijzen?
Er is geen eenduidigheid wie wel en niet mag verwijzen onder de zorgverzekeraars. Dit hangt van de polis af. Hieronder de drie belangrijkste verwijzers.
• De huisarts: altijd
• De bedrijfsarts : uitzonderingen: Menzis en soms Multizorg
• Medisch specialist: uitzonderingen soms Multizorg en bij Zilveren Kruis worden aan psychiaters voorwaarden gesteld. Onduidelijk welke.

Per q1 april 2017 gelden er vereenvoudigde regels bij verwijzing.
Hier kunt u ze downloaden


Criteria verwijsbrief GGZ per 1-1-2016
Niet alle borgverzekeraars stelen dezelfde eisen aan een verwijsbrief. In de dagelijkse praktijk is het ondoenlijk om hier op te letten. Indien een verwijsbrief aan onderstaande criteria voldoet, dan is de brief goed voor alle zorgverzekeraars.

• Naam, functie, adres en AGB-code van de verwijzer.
• Datum, gelegen voor de datum aanvang behandeling, maar niet eerder dan 3 maanden daarvoor.
• Er wordt specifiek naar de GBGGZ verwezen.
• Indicatie: is sprake van een vermoede DSM-IV-stoornis?
• Indicatie: wat is de vermoede DSM-IV-stoornis?
• Indicatie: korte omschrijving van de klachten.
• Indicatie: indien relevant: voorgeschiedenis.
• Verwijzing voldoet aan eisen HHM
• Verwijzing is gebaseerd op een diagnostisch gesprek en oriënterend onderzoek (liefst BOI) en geeft een beschrijving van de (uitkomsten) daarvan.
• Verwijsvraag.
• Naam, adres, geboortedatum en inschrijf(verzekerings)nummer van de verzekerde.
• Handtekening van de verwijzer.

© 2020 Joost Baas Mail gerust!