Afgeven van een verklaring


Regelmatig krijgen wij de vraag om een verklaring af te geven ten behoeven van een uitkering, verzekering etc. Het gaat dan om een verklaring waarmee een materieel of een juridisch belang is gediend. Wij zijn hier zeer terughoudend in. Wij handelen hiermee conform de richtlijnen van onze beroepsverenigingen.

De beroepsverenigingen zijn van mening dat een psychologische behandeling niet strookt met het geven van een verklaring waarin het psychisch functioneren van de cliënt wordt beoordeeld voor materiële of juridische doeleinden.

Achtergronden hiervan:
  • Uw behandelaar houdt zich bezig met het verbeteren van uw gezondheid en uw psychisch welbevinden. Hij behartigt geen andere directe belangen dan deze.  
  • Bij psychologische en psychotherapeutische staat de vertrouwelijke werkrelatie tussen behandelaar en cliënt centraal. Het is daarbij cruciaal dat de behandelaar zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen en behouden. Een verklaring aan derden, vanuit een materieel of juridisch belang kan dit vertrouwen verstoren.
  • Het gaat bij een psychologische behandeling om uw waarheid en niet om het vinden van de feitelijke waarheid. Om die reden kan uw behandelaar geen rol spelen in het geven van een feitelijke beoordeling.

Wat kunt u wel doen?
U kunt vragen aan de instantie die om een verklaring vraagt of u zelf een door u zelf opgestelde verklaring over uw psychische gesteldheid mag afgeven.  Eventueel in de vorm van een ingevulde vragenlijst. Dit kan echter onbedoeld in uw nadeel uitwerken.  Een jurist kan u hierin adviseren. U kunt zich ook voor een beoordeling wenden tot een andere psycholoog of psychotherapeut dan uw behandelaar. Instanties die verzoeken om een beoordeling van uw psychische of sociale situatie kunnen ook zelf (onafhankelijke) deskundigen inschakelen.  © 2020 Joost Baas Mail gerust!