Psychose


In de meeste vrijgevestigde praktijken is geen expertise op het gebied van psychose aanwezig. In onze praktijk is dit wel het geval. Joost Baas heeft jaren gewerkt met mensen met ernstige psychiatrische problematiek, waaronder psychoses. Hij geeft hierover ook onderwijs aan postmaster opleidingen en heeft erover geschreven.

Het voordeel is dat wij ook veel beter begrijpen wat de impact is van het hebben (gehad) van een psychose voor de patiënt zelf, maar ook voor zijn omgeving (ouders, kinderen, broers, zussen, vrienden, partner).

Gedachten Uitpluizen


Onder deze namen vallen tal van activiteiten op het gebied van psychoses. Het is ook de titel waar Joost Baas (mede) auteur van is. Op de website treft u heel veel informatie aan die gebruikt kan worden bij de behandeling van mensen met een psychotische stoornis. Hoewel het primair bedoeld is voor hulpverleners, is iedereen welkom!

Neem eens een kijkje
www.GedachtenUitpluizen.nl

Mensen met een verhoogd risico


Een van de meest boeiende ontwikkelingen van de laatste jaren is dat we steeds beter in staat zijn om mensen met een verhoogd risico op psychose op tijd te herkennen. In veel gevallen blijkt een eenvoudige, niet medicamenteuze, behandeling voldoende om dit risico fors te verlagen.

De kern van deze behandeling is dat mensen er angstig kunnen worden van vreemde gewaarwordingen die zij ervaren. Vreemde geluiden, dingen voelen anders, vreemde gedachten, groeiende achterdochtigheid, geesten zien, stemmen horen.

Op de site van Gedachten Uitpluizen kunt u een werkboekje downloaden met heel veel informatie hierover. Dit kan u helpen om beter met uw eigen vreemde gewaarwordingen of die van uw kind om te gaan.

Werkboek Buitengewone en Opmerkelijke Ervaringen
Stacks Image 1371

Schizofrenie bestaat niet


Het heet psychosegevoeligheid. En je kunt er goed mee leren omgaan.

De site
www.schizofreniebestaatniet.nl is bedoeld voor iedereen die met een psychose te maken krijgt (en zijn omgeving). Ze geven je de meest nuchtere en hoopvolle informatie die er is, over psychosegevoeligheid. Want onze maatschappij én veel hulpverleners lopen achter. Bij een psychose valt al gauw de term schizofrenie. En bij schizofrenie denkt iedereen aan een verwoestende hersenziekte. Maar dat is onjuist.
© 2020 Joost Baas Mail gerust!