Depressie


Een depressie is een aandoening die valt onder de 'stemmingsstoornissen'. Het is een aandoening van de stemming en gevoelens. Van een depressieve stemming is sprake als er gedurende een langere periode een niet normale somberheid en/of lusteloosheid bestaat. Vaak is er ook sprake van verlies van interesse in dingen, verlies van levenslust of dat je nergens meer van kunt genieten. Ook kun je je moeilijk concentreren waardoor je moeite hebt met je werk, het lezen van een boek of luisteren in een gesprek. Het gebeurt vaak dat iemand met een depressie negatief over zichzelf denkt. Sommige mensen denken eraan een einde aan hun leven te maken.

Niet iedere depressieve, sombere of verdrietige stemming is een psychische aandoening. In het normale spraakgebruik wordt de term 'depressief' vrij snel gebruikt voor een toestand waarin iemand zich een beetje depressief voelt en een depressieve klacht heeft zoals somber of lusteloos zijn. Men spreekt alleen pas van een depressie wanneer je van meerdere depressieve verschijnselen last hebt en deze gedurende langere tijd (meer dan twee weken) bestaan. Deze depressieve verschijnselen hebben negatieve gevolgen voor je dagelijks functioneren.

In Nederland krijgt bijna één op de vijf volwassenen ooit in het leven een depressie. Per jaar maken ongeveer 546.500 volwassenen een depressieve episode door en jaarlijks krijgen zo’n 135.600 volwassenen voor het eerst een depressie. Naar schatting hadden in 2011 bijna 800.000 mensen, inclusief jongeren en ouderen, een stemmingsstoornis.

Depressie is een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Het staat al jaren in de top vijf van hoogste ziektelast, hoogste ziektekosten en grootste veroorzakers van arbeidsverzuim. Effectieve preventie van depressie is mogelijk, en is in veel gevallen ook kosteneffectief.


Depressie is een aandoening met veel gevolgen voor de cliënt en zijn of haar omgeving. Veel mensen met een depressie doen jaren lang hun best om de depressie eronder te houden en komen pas in behandeling als het helemaal niet meer lukt. Dat is jammer, want eerder in behandeling komen kan problemen op veel gebieden voorkomen (werk, relatie, gezondheid, conflicten).

De directe omgeving heeft vaak wel in de gaten dat iemand niet meer is zoals hij was en dat het niet zo goed gaat, echter mensen die iets verder af staan hebben het heel vaak niet door dat iemand depressief is. Er lijkt niet zoveel aan de hand: “Ach, iemand is gewoon wat gestresst, snap ik wel het is ook druk op werk en privé…….”

Behandeling


Indien u zich bij ons aanmeldt en er is sprake van een depressie, dan gaan we samen met u in kaart brengen wat er allemaal speelt en gespeeld heeft in uw leven om zo te begrijpen hoe de depressie in elkaar zit. Vervolgens gaan we ook weer samen kijken wat eraan gedaan kan worden. We maken daarbij gebruik van
cognitieve gedragstherapie. Soms spelen er ook zaken uit het verleden een rol die voor u erg traumatisch zijn geweest. In die gevallen kan het heel zinvol zijn om EMDR te gebruiken. Medicatie kan ook een onderdeel zijn van de behandeling.

Een depressie is een naar ding. Echter in de meeste gevallen zijn er allerlei mogelijkheden om de depressie te behandelen zodat de kwaliteit van u leven er enorm op vooruit gaat. Helaas kunnen depressies, ook als ze goed behandeld zijn, terug komen. Op zo’n moment kunt u gewoon weer contact opnemen en pakken we samen met u de draad weer op. In veel gevallen zijn dan een paar gesprekken voldoende om ervoor te zorgen dat de depressie niet meer zo sterk wordt en ook niet zolang hoeft te duren. Aan het einde van een behandeling bespreken we altijd hoe u kunt herkennen dat de depressie weer de kop opsteekt en wat u dan kunt doen.

Stacks Image 9297

Leven met een zwarte hond


Een prachtige animatie film over hoe het is om te lijden aan een depressie.

Kijk hier de film….
Stacks Image 9294

Als je partner een depressie heeftNiet alleen de persoon met zijn depressie lijdt aan eraan, maar ook de omgeving.

Kijk hier een mooie animatie film…
Stacks Image 9259

Nieuwsuur over anti depressivaMeer dan een miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. Er zou dan ook sprake zijn van een ware depressie-epidemie in Nederland. Ondertussen profiteert de farmaceutische industrie van de wens voor een makkelijke oplossing: geluk uit een potje. Maar klopt dat beeld wel?

Volgens psychiater Christiaan Vinkers is het debat gekaapt en zijn antidepressiva onterecht in het verdomhoekje terechtgekomen. Samen met apotheker Roeland Vis ontleedde hij het wetenschappelijke onderzoek naar antidepressiva en probeert hij kritiek op het medicijn te nuanceren in het boek
Even Slikken.

Bekijk de aflevering van Nieuwsuur over anti depressiva.
Stacks Image 1665

Een licht boek over een zwaar onderwerp


Een cabaretier met een depressie: je zou bijna denken dat het een grap is. Maar de depressie die Mike Boddé begin jaren negentig overviel, was beslist niet om te lachen. De allesverlammende ziekte dwong hem zijn samenwerking met Thomas van Luyn stop te zetten en zijn hele leven kwam in het teken te staan van de vraag: wat gebeurt er in godsnaam met me, en hoe word ik weer beter?
In Pil doet Boddé op zijn volstrekt authentieke manier verslag van deze gitzwarte periode in zijn leven, waarin ook nog eens zijn broer stierf aan kanker. Een boek over een totaal verlies van zelfcontrole, maar uiteindelijk ook over de helende kracht van humor en de farmaceutische industrie. Een verhaal dat Boddé móést vertellen, voor mensen met een depressie en hun omgeving: ‘Als ik destijds zo’n boek had gehad, zou ik eerder uit die depressie zijn gekomen.’

Mike Boddé
240 pagina's
Singel Uitgeverijen
ISBN 9789038893747


Stacks Image 1655

Bipolaire stoornisEen bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door afwisseling van depressie met periodes van verhoogde activiteit. Andere stoornissen in deze “hoek” zijn cyclothyme stoornis en manische depressie.
Via deze app kunt u nagaan of er mogelijk bij u sprake is van een bipolaire aandoening.

Echte manische episodes worden meestal wel herkend, echter de milde variant van een manische episode noemen we hypomaan. Die wordt vaak gemist. U kunt dit
document downloaden waarin we wat kenmerken gezet hebben van een hypomanen episode

Wanneer en hoe kan ik stoppen met mijn medicatie?

De meeste mensen die anti depressieve medicatie gebruiken zijn ermee begonnen omdat de nood erg hoog was. Het ging erg slecht en medicatie leek noodzakelijk. Het algemene advies is om minimaal 6 maanden door te gaan met de medicatie. Veel mensen aarzelen om te stoppen. Zij hebben weinig tot geen bijwerkingen en zij merken dat de kwaliteit van leven met medicatie enorm veel beter is dan daarvoor.

Toch is het in de meeste gevallen verstandig om eens te stoppen met medicatie. Dit is niet omdat medicatie op de lange termijn zo schadelijk is. Maar om gewoon eens te kijken of u de pillen eigenlijk nog wel nodig hebt! Blijkt dat u het nodig heeft, dan kunt u het in overleg met uw arts gewoon weer opbouwen.

Zomaar op eigen houtje stoppen raden wij af. Doe dit altijd in overleg met de arts die u de medicatie voorschrijft. Wij begeleiden ook mensen die willen stoppen. De eerste stap is om te kijken of de omstandigheden juist zijn om te gaan stoppen. Het is bijvoorbeeld niet zo handig om te stoppen als er heel veel stressoren spelen, maar ook de tijd van het jaar is iets om mee rekening te houden. December en januari zijn hier niet zo geschikt voor.

Vervolgens bespreekt u met uw arts of die het ermee eens is om te gaan stoppen en spreekt u
een afbouwschema af.

Bij een aantal middelen is stoppen extra moeilijk. Soms kan
tapering helpen om het stoppen beter te laten verlopen.

Samen met ons kijkt u dan hoe het gaat. We meten dan regelmatig met de BDI de depressie en bespreken hoe het gaat. Ook kijken we samen met u wat de signalen zijn die duiden op een terugkomende depressie en wat u dan kan/moet doen.

Uitgebreide informatie staat in de
Richtlijn ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’ Die is bedoeld voor artsen en apothekers, maar is ook goed leesbaar voor u als gebruiker van antidepressiva die wil stoppen.

Interesse? Neem gerust contact op.Anti depressieve medicatieEr is veel discussie over antidepressiva (AD). Er gaan veel misverstanden en onjuistheden over tafel. Maar daarnaast laat wetenschappelijk onderzoek ook zien dat het niet zo makkelijk is om te zeggen hoe effectief AD nu eigenlijk is. Ook is het ongetwijfeld zo dat er mensen zullen zijn die onterecht AD voorgeschreven zullen krijgen.

Echter er is ook veel onderzoek wat laat zien dat AD effectief is bij de wat zwaardere depressies. De effectiviteits discussie gaat vooral over de lichte/milde depressies. Indien u bij ons in de praktijk komt is er zelden sprake van een lichte/milde depressie, omdat de mensen met zo’n depressie er vaak zelf wel uit komen, of uitstekend geholpen kunnen worden door POH-GGZ. Op het moment dat u bij ons komt heeft u en uw omgeving al van alles gedaan om de problemen aan te pakken. Maar blijkbaar is dat niet voldoende gelukt. Ook bestaan de klachten dan meestal al langer dan 6 maanden. Vaak bestaan ze, terug kijkend, al jaren.

Wij meten de depressie ook altijd zorgvuldig met een goed gevalideerd instrument: de beck depression inventory (BDI).

Wij zien dat juist bij die klachten een combinatie van cognitieve gedragstherapie en medicatie goed werkt. Wij zijn psychologen en mogen geen medicatie voorschrijven. Denken wij dat medicatie zinvol kan zijn, dan overleggen we dat met u en geven ook uitleg over werking en bijwerking van AD.

In een aantal gevallen zal de huisarts uitstekend in staat zijn om samen met u te kijken welke medicatie voor u de beste is. Wij werken nauw samen met
psychiater Kattemolle. Denken wij dat het mogelijk wat ingewikkelder is om de juiste medicatie te kiezen, dan verwijzen wij(via uw huisarts) naar hem. Bijvoorbeeld als u al meerdere soorten medicatie heeft gebruikt zonder goed resultaat. Of als u al heel lang een bepaald middel gebruikt. Een verwijzing naar een psychiater betekent niet dat u “gek” bent en dat u voor ons “te moeilijk” bent. Een psychiater heeft gewoon veel verstand van dit soort medicatie.

In de meeste gevallen blijft u dan gewoon bij ons onder behandeling en ziet u de psychiater alleen voor de medicatie.

Goede informatie over medicatie vindt u in het
Farmacotherapeutisch Kompas. Met vragen kun u natuurlijk ook bij uw huisarts terecht, maar ook bij uw apotheker.


Mag ik auto rijden met deze medicatie?Informatie hierover kunt u vinden op www.rijveiligmetmedicijnen.nl

Zwangerschap en medicatie?“Kan ik wel zwanger worden als ik medicatie gebruik?” Deze vraag komt veel voor en is ook heel terecht. Gelukkig is er al best veel bekend hierover. Realiseer wel dat u medicatie gebruikt omdat “het niet goed met u ging zonder medicatie”. Probeer dus eerst eens uit of u de medicatie nog wel nodig heeft. Overleg dit met de arts die uw medicatie voorschrijft. Heeft u de medicatie echt nodig, kijk dan eens op de
website van het Lareb met objectieve informatie over uw medicatie.

Maar het blijft lastig, zo zegt hoogleraar Claudi Bockting…
Top 13 tips tegen depressie


Lentis heeft een prachtig boekje gemaakt met mooie tips voor wat je kunt proberen te doen om je depressie te verminderen. Aanrader!
Hier klikken gaat je helpen!
Stacks Image 7515

Isa Hoes: Toen ik jou zag…


Het verhaal over leven met een echtgenoot (Antonie Kamerling) die leed aan depressiviteit, maar bovenal een portret van twee mensen die zielsveel van elkaar hebben gehouden. Het geeft een inkijkje in de enorme en bijna ondraaglijke invloed die depressie heeft op het leven van de partner. Waar doe je goed aan, wat kun je beïnvloeden.

Isa Hoes
ISBN 9789047203148
  • Ambo/Anthos Uitgevers

Dingen die je beter niet vraagt aan iemand met depressieArtikel uit De Standaard

Mensen met depressie voelen zich vaak geïsoleerd. Als je hen dan nog eens de verkeerde dingen zegt, wordt het alleen erger. Om verder leed te voorkomen: zeven foute vragen, opgelijst door iemand die weet wat het is om depressief te zijn.

Een depressie kan blijvend zijn en levenslang duren, en ze kan voorbijgaan. Maar altijd is ze een monster. Mensen met een depressie voelen zich vaak gefrustreerd. Dat wordt nog erger door bepaalde reacties van hun omgeving, van mensen die denken dat een depressie makkelijk te begrijpen is. Veel suggesties zijn totaal nutteloos: goed bedoeld maar in de praktijk ronduit schadelijk. De volgende vragen jagen iemand met depressie nog meer de kast op.

1. ‘Depressie is dus gewoon heel droevig zijn?’
Nee. Depressie is een geestesziekte. Veel mensen zijn droevig. Veel mensen ervaren een verdriet dat kort of lang kan duren. Het onderscheid tussen verdriet en depressie is niet altijd gemakkelijk, want er bestaat geen handige definitieve test. Depressie heeft een component van verdriet, maar gaat ook samen met – en dat verschilt van mens tot mens – vermoeidheid, zelfmoordgedachten, het onvermogen om te functioneren of dagelijkse taken uit te voeren, eetlustverlies en een pak andere symptomen.

2. ‘Heb je al geprobeerd om…?’
Waarschijnlijk wel, ja. Depressieve mensen hebben waarschijnlijk al samen met hun arts of therapeut allerlei behandelingen geprobeerd. Dat begint meestal met gesprekstherapie, eventueel in combinatie met antidepressiva. Als dat niet helpt, proberen ze verschillende psychiatrische geneesmiddelen, in de hoop dat die beter werken.

Er is ook geen gebrek aan alternatieve therapieën zoals massage, acupunctuur, yoga, kristallen enzovoort. Ze proberen alles, echt waar. En vertel niet dat de zus van de vriend van uw tante zichzelf met modderbaden heeft genezen. Het is geprobeerd en het helpt niet.

3. ‘Waarom ben je niet gewoon wat positiever?’

Heus? Denkt u echt dat geen enkele depressielijder ooit geprobeerd heeft om positief te zijn? Tja, waarom ook, een depressie is toch leuk en interessant! Wie suggereert dat positief denken het probleem zal oplossen, zegt eigenlijk dat depressieve mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun ziekte en dat ze met een beetje inspanning zal overgaan. Dat is beschamend en frustrerend voor mensen die diep in het dal zitten. Stel u voor dat iemand uw voet amputeert en u daarna de raad geeft om hem terug te doen groeien. Succes!

4. ‘Zit het niet allemaal tussen je oren?’

Min of meer, ja. Depressie heeft te maken met een verstoord chemisch evenwicht in de hersenen. In dat opzicht zit ze letterlijk tussen de oren. Maar het is wel een beetje ingewikkelder. Er komen neurotransmitters, hormonen en andere chemische stoffen bij kijken die niet altijd even gemakkelijk te meten zijn. Soms is er sprake van fundamentele veranderingen in de hersenen, zoals bij een depressie na een verwonding.

Depressie kan ook een reactie op medicatie zijn. Anesthesie kan bijvoorbeeld een depressie veroorzaken die dagen, weken of zelfs maanden duurt. En voor veel patiënten zijn er fysieke gevolgen, zoals maag- en darmproblemen, eetstoornissen enzovoort. Suggereren dat dit geen ‘echte’ ziekte is, is beledigend en pijnlijk. En aan iemand die door depressie hoofdpijn heeft, zeggen dat het ‘denkbeeldig’ is: dat is nonsens.

5. ‘Hoe moet ik het me in godsnaam voorstellen?’

Neen. Je kan het je niet voorstellen. Het is een gemakkelijke vraag. Maar nog erger is zeggen dat u het u wél kunt voorstellen (‘Ik heb ook verdriet gehad’), want dat kunt u niet. Depressie is buitengewoon ingewikkeld en zelfs mensen die er zelf aan lijden, kunnen zich niet echt voorstellen wat anderen voelen – het is heel individueel. Mensen die zeggen dat ze het zich kunnen voorstellen, komen vaak denigrerend over. Ze vergissen zich niet alleen, maar suggereren ook dat het probleem denkbeeldig is.

6. ‘Kunnen ze het niet genezen/Het ging toch goed met je medicatie?’

Depressie is een geestesziekte die levenslang kan duren. Ze kan dus ook levenslange therapie of medicatie vereisen. De behandeling moet doorlopend aan de toestand worden aangepast. Soms zal er een opstoot zijn en zal de therapie niet helpen. Sommige vormen zijn helemaal niet vatbaar voor behandeling, zodat het een gevecht blijft om de ziekte onder controle te houden. Er bestaat geen wondermiddel tegen depressie, de medicatie is niet altijd betrouwbaar en de toestand zal in de tijd variëren.

7. ‘Heb je echt zoveel therapie of medicatie nodig?’

Ja. En stop met die domme vragen. Hoe kunt u met depressieve mensen omgaan als u ze niet begrijpt? Mensen met een depressie vinden het soms moeilijk om aandacht op te brengen voor de behoeften van hun omgeving, omdat ze het te druk hebben met overleven. Het is hun taak niet om ervoor te zorgen dat hun omgeving zich beter voelt. En evenmin om uitleg te geven over hun depressie en braaf elke keer opnieuw op altijd dezelfde vragen te antwoorden. Laat hen zelf het initiatief nemen om erover te praten, maar onthoud dat een depressie een sterk gevoel van isolement kan geven.

Er gewoon zijn voor de ander, en het niet opgeven, kan al een vorm van steun zijn. Dat kan betekenen dat u iemand blijft uitnodigen, ook als hij of zij vaak weigert. Of dat u eten brengt of met het huishouden helpt, naar de apotheek gaat of een lift geeft. Dat zijn geen algemene regels, want de behoeften van mensen met een depressie variëren enorm. Maar het is een begin.

Als u echt wilt weten hoe u op een depressie moet reageren, kunt u het misschien een keertje vragen aan de persoon die ermee zit. Maar wees niet beledigd als de ander geen antwoord heeft of zegt dat hij of zij het ook niet weet.
Stacks Image 9245

10 Tips hoe om te gaan met iemand met een depressie.Klik op het plaatje om naar het filmpje te gaan

play1

10 Tips die je kunnen helpen bij het omgaan met iemand met een depressie.

Heb je zelf een depressie, laat dan dit filmpje zien aan mensen in je omgeving.
thex Created with Sketch.
© 2020 Joost Baas Mail gerust!