ADHD


De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor AD(H)D bij volwassenen, ook binnen onze praktijk. In de media verschijnen regelmatig berichten met als strekking „ADHD is een modegril” en er is sprake van verregaande medicalisering. U kunt een
artikel downloaden waarin genuanceerd wordt betoogd dat ADHD geen modegril is.

Maar op het moment dat zij zich wenden tot ons, dan is er een probleem, dan gaat het niet goed. Dan is het dus ook belangrijk om te kijken naar de nadelen en beperkingen die ADHD kan opleveren.


Een goede en zorgvuldige diagnose is steeds van belang. Een hulpmiddel hierbij kan een vragenlijst zijn. Op het internet zijn deze te vinden. Maar het beste kunt u
hier starten met een screeningsvragenlijst. Ook via de site van PsyQ kunt u meer te weten komen.

Voor medicamenteuze behandeling werken wij samen met psychiater Maurice Kattemolle van praktijk
Westerparc te Voorschoten.

Een goede website over ADHD is
www.steunpuntadhd.nl


Indien je ADHD niet goed behandelt is het risico op allerlei problemen groot.
Lees maar…..


Sandra Kooij, psychiater PsyQ, heeft een helder boekje geschreven over ADHD en medicatie. Van dit boekje is een DVD gemaakt waarop zij haar verhaal vertelt. Boekje en DVD zijn bij ons in te zien.
Hier kun je ze ook bestellen.

Argos heeft een radio uitzending gemaakt over ADHD medicatie.

Sandra Kooij van PsyQ heeft hier een reactie op geschreven. Deze is hier te downloaden.


Vergoeding ADHD medicatie en Zorgverzekeringen


De vergoeding van medicatie bij ADHD blijft een hot item.
Download hier een brief van PsyQ over de vergoedingen in 2019. Mogelijk een reden om te wijzigen van zorgverzekeraar.

Stacks Image 1626
Dit boek wordt expliciet aangekondigd als een bijzonder soort verhalenboek over de bekende stoornis ADHD oftewel aandachtstekortstoornis. De auteurs spreken uit eigen ervaring en in het boek staan authentieke verhalen van volwassenen waardoor de lezer de van de stoornis beschreven vindt vanuit alledaagse ervaringen.

Het boek is echter meer dan een verhalenboek. Het is didactisch van opzet, helder en boeiend geschreven met een veelzijdige kijk op de stoornis en systematische samenvattingen waardoor het ook een boeiend geschreven studieboek geworden is. De schrijvers merken op: we bestudeerden niet alleen psychiatrie - we bestudeerden het leven zelf. Het contact met de ADHD-mens staat voorop. Deze benadering geeft het boek een bijzondere kwalicifatie van een hulpboek met concrete behandelingsvoorstellen. De schrijvers benaderen de problematiek als een 'potentiele zegen'. Erfelijkheid kan een rol spelen, de voeding, de omgeving of mogelijk een hersenfunctiestoornis.

Het boek omvat vier delen: hoe is het om ADHD te hebben, drie verhalen die het verhaal vertellen, de diagnose ADHD stellen en de behandeling van ADHD. Met uitgebreide literatuurlijst, adressen voor hulp en informatie en een index.

Een uitstekend boek voor een groot publiek en hulpverleners.

Edward Hallowell & John Ratey
ISBN: 9789057122118
  • 345 pagina's
  • Nieuwezijds B.V.
  • juni 2005

Stacks Image 699

Het leven op orde krijgen en houden is voor mensen met ADHD niet zo gemakkelijk. Dit boek is echt een aanrader!
Wat is de grootste uitdaging voor volwassenen met ADHD? Orde op zaken stellen, de boel regelen, organiseren. ADHD stopt niet na de jeugd, het uit zich alleen anders. De opdracht is niet meer 'zit stil en luister', maar 'regel je leven'. Als volwassene met ADHD moet je leren je tijd, spullen, werkplek en huis te organiseren om niet te verdrinken in de overvloed aan prikkels en informatie uit de buitenwereld.

Boeken over organiseren zijn er genoeg, maar dit is het eerste boek dat rekening houdt met de specifieke problemen van mensen met ADHD. Het staat vol handige strategieën om je leven beter te organiseren en stress te verminderen. Het leert je beter om te gaan met ADHD door te zorgen voor structuur en steun. Het leert, kortom, opgeruimd te leven met ADHD!

Hoe stroomlijn je het huishouden?
Hoe orden je je papieren?
Hoe breng (en houd) je je financiën op orde?
Hoe deel je je tijd beter in?

Opgeruimd leven met ADHD is een praktisch en duidelijk boek, vol nuttige tips en aansprekende voorbeelden.

Judith Kolberg is professional organizer en managementadviseur. Kathleen Nadeau is psycholoog en auteur van verschillende boeken over ADHD.
Judith Kolberg & Kathleen Nadeau
ISBN: 9789057122446

266 pagina's
Nieuwezijds b.v.
maart 2007

Stacks Image 17929

Gids voor ADHD bij vrouwenBij ADHD denken we vooral aan de stuiterende jongetjes. Echter ook bij vrouwen komt ADHD veel voor. Het wordt vaak slecht herkend omdat het zich anders uit.

Verdwaal jij soms in je eigen wereld? Is jouw leven vaak een chaos? Worstel jij om zonder kleerscheuren de dag door te komen? Lukt het je geregeld niet om dingen voor elkaar te krijgen? En al helemaal niet om dat op tijd te doen? Dan is dit boek voor jou!


Terry Matlen
Hogrefe Uitgevers BV
ISBN10: 9079729981
€ 23,-
Stacks Image 17931

Meisjes met ADHDNadeau, Littman en Quinn laten zien hoe complex ADHD bij meisjes en vrouwen is. Niet alleen omdat de problematiek verschuift gedurende de levensloop en per situatie kan verschillen, maar ook omdat ADHD per persoon anders is. Aan de hand van voorbeelden en casussen laten de auteurs zien hoe uniek de weg is die meisjes met ADHD afleggen gedurende hun kindertijd, adolescentie en volwassenheid.

In deze herziene uitgave zijn recente onderzoeken en inzichten opgenomen over diagnostiek en behandeling. Ook is er meer aandacht voor gelijktijdig optredende aandoeningen zoals stemmingsstoornissen, zwakke executieve functies, eetstoornissen en risicogedrag.

Nadeau, Littman en Quinn
Hogrefe Uitgevers BV
ISBN10: 9492297132
€ 23,-
Stacks Image 702

ADHD bij vrouwen


uit zich vaak op een andere manier. Een groot verschil met mannen is bijvoorbeeld dat er in de jeugd vaak geen opvallende kenmerken waren. Is het bij mannen met ADHD vaak zo dat de omgeving er last van heeft, bij vrouwen zien we vaak dat het vooral de vrouw zelf is die er last van heeft. Het leven valt zwaar omdat het lastig is om alles georganiseerd en geregeld te krijgen. Vaak is er ook een voortdurende stroom van gedachten die de aandacht verstoort.

Dit is een uitstekend boek, maar eerder gericht op de professional dan op de "patient".
ADHD bij vrouwen.
Patricia Quinn en Kathleen Nadeau.
Uitgeverij Harcourt.
ISBN: 90 265 1741 6

Stacks Image 696

Hoera ik heb ADHD


Je kunt ADHD zien als een stoornis. Echter daar doe je de persoon met ADHD mee te kort. ADHD geeft niet alleen last, maar ook lust! Om met
Cruyff te spreken: ieder nadeel heb z’n voordeel. Mensen met ADHD hebben ook plezier van de eigenschappen die bij ADHD horen.

In het boek „
Hoera! Ik heb ADHD” kijkt Frank van Strijen op deze manier naar ADHD. Hij geeft heel veel heldere en bruikbare tips.

Stacks Image 1828

Het is almaar zo druk in mijn hoofd


De diagnose ADHD en ADD wordt vaak gesteld bij kinderen, maar de ziekte komt ook veelvuldig voor onder volwassenen. Het belang van tijdige onderkenning van deze stoornis en een adequate behandeling kan er in de volwassenheid voor zorgen dat het tij zich keert: het leven wordt overzichtelijk en heeft weer perspectief.

In dit boek vind je alle informatie over de verschijnselen van ADHD en ADD, de diagnosestelling, de bijkomende psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen en de behandeling.

Bas Heycop ten Ham
ISBN 9789461054791
Boom

Ouderen hebben ook ADHD


Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) komt ook bij ouderen voor. De aandoening gaat bij hen vaak samen met eenzaamheid, angst en depressie. Dit schrijft Marieke Michielsen in haar proefschrift.

Over ADHD bij ouderen was nog vrijwel niets bekend. Michielsen screende 1494 deelnemers uit de LASA (Longitudinal Aging Study Amsterdam) om te onderzoeken wat de prevalentie en de kenmerken zijn van ADHD bij ouderen. Ze maakte hierbij gebruik van de DIVA 2.0, het Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen. De aandoening bleek bij 2,8 procent van de 60-plussers voor te komen en bij 4,2 procent kon een subklinische variant worden vastgesteld. Deze percentages zijn iets lager dan de prevalentie van ADHD bij kinderen en volwassenen. Bij ouderen kenmerkt ADHD zich door klassieke symptomen zoals spraakzaamheid, impulsiviteit en gemakkelijk afgeleid worden. Daarnaast was er sprake van grensoverschrijdend gedrag en voelden de patiënten zich vaker onbegrepen.

Uit interviews met 231 respondenten bleek dat ouderen met ADHD meer last hadden van eenzaamheid, depressiviteit, een laag zelfbeeld, angstklachten, dat ze vaker gescheiden zijn en een lager inkomen hebben dan ouderen zonder de aandachtsstoornis. De meeste ouderen vonden de stoornis minder storend naarmate ze ouder waren, omdat onder andere de druk van werk en sociaal leven minder werd of verdween. Michielsen hoopt op meer bewustwording dat ADHD ook bij ouderen kan voorkomen.

Bij de behandeling moet er extra aandacht besteed worden aan de angsten en depressieve symptomen, de eenzaamheid en het lage zelfvertrouwen. Net als volwassenen en kinderen kunnen ouderen behandeld worden met psychotherapie en medicatie, waarbij rekening moet worden gehouden met de cardiovasculaire bijwerkingen van de stimulantia.
Emma Zandee (Medisch contact)

Proefschrift:
M. Michielsen (16 november 2015), ADHD bij ouderen. Prevalentie en psychosociaal functioneren. VUmc
Stacks Image 15827
Het Lareb heeft een onderzoek gedaan naar de ervaringen van volwassenen met ADHD medicatie. Het Lareb is het instituut in Nederland wat onafhankelijk onderzoek doet naar werking en bijwerkingen van medicatie. Conclusie is dat de gebruikers over het algemeen tevreden zijn met de medicatie en dat de grootste groep er baat bij heeft. Wel zijn er duidelijke bijwerkingen.Dit rapport is eigenlijk verplichte kost voor iedereen die ADHD medicatie gebruikt of voorschrijft!

Hier vind je het rapport.

Mag ik autorijden als ik ADHD heb?


Het CBR zegt….

Mag ik autorijden als ik medicijnen gebruik?


Het CBR zegt….

Zwangerschap en medicatie?“Kan ik wel zwanger worden als ik medicatie gebruik?” Deze vraag komt veel voor en is ook heel terecht. Gelukkig is er al best veel bekend hierover. Realiseer wel dat u medicatie gebruikt omdat “het niet goed met u ging zonder medicatie”. Probeer dus eerst eens uit of u de medicatie nog wel nodig heeft. Overleg dit met de arts die uw medicatie voorschrijft. Heeft u de medicatie echt nodig, kijk dan eens op de
website van het Lareb met objectieve informatie over uw medicatie.
Stacks Image 15793

Wat moet ik doen als ik medicijnen wil meenemen naar het buitenland?


Gebruikt u of uw minderjarige kind medicijnen die onder de Opiumwet vallen? ADHD medicatie bijvoorbeeld valt hieronder. Deze medicijnen (opiaten) mag u alleen met een speciale verklaring meenemen naar het buitenland. U riskeert strenge straffen als u de regels overtreedt. Informeer bij de ambassade van het land waar u naartoe gaat welke regels in dat land gelden. Meer informatie
© 2020 Joost Baas Mail gerust!